Lukkan Tyyni liukulasien asennusohje

 Lukkan Tyyni-liukulasituksen asennusohje 

1 Tarkista, että kaikki komponentit ovat toimituksessa

 • Tilauksen mukana toimitetaan työkortti ja tiedot tilauksesta. Tarkista, että tilauksessa on kaikki tarvittavat komponentit mukana.

2 Asenna liukukiskot

-Ulkopuoli Sisäpuoli +
-Ulkopuoli Sisäpuoli +
 • Kiinnitä ylä- ja alakiskot rakenteisiin suoraan pysty sekä vaakalinjassa.
 • Varmista suoruus vatupassilla/Laserilla.
 • Alakiskoissa on vedenpoistoreiät.
 • Mahdolliset pellitykset asennetaan liukukiskojen ja rakenteiden väliin. 

3 Asenna pyörät lasilistaan 

 • Työnnä pyörät paikoilleen lasilistaan.
 • Jos reunassa on lukkoprofiili kiinnitettynä niin pyörä on jo laitettu sen taakse paikoilleen.

+ Sisäpuoli ulkopuoli -

4 Nosta liukulasit liukukiskoille 

1. Nosta luukku oikealle yläkiskolle

2. Työnnä alaosa oikealle raiteelle

 • Sijoita liukuluukku kiskoille nostamalla luukun yläosa oikealle raiteelle ylös asti ja liu'uta senjälkeen alaosa vastaavalle raiteelle.
 • Tarkista, ettei luukku tipu kiskoilta missään vaiheessa. Huom! Varo, etteivät pyörät irtoa tässävaiheessa.
 • Kiilaa yläkiskoa tarvittaessa, jotta jokainen lasiluukku on varmasti vähintään 15 mm limittäin yläkiskon kanssa.

5 Kiinnitä lasilistojen päätytulpat 

Irrota tai leikkaa uransyvennyspala yläkiskon tulpista

 • Tarkista tulppien kätisyydet ja hakaus ennen kiinnitystä.
 • Alatulpan kiinnitys: Paina tulppa ensin kiskoon kiinni. Vie tulppa lasilistaan kiinni siten, että tulpan tapit painuvat lasilistan hahloihin ja ruuvaa tulppa paikalleen. Huom! Älä ruuvaa ruuveja niin kireälle, että ne taipuvat kaarelle.
 • Ylätulpan kiinnitys: Ylätulppa asennetaan laittamalla tulpan tapit lasilistan hahloihin ja ruuvaamalla kiinni. Huom! Älä ruuvaa ruuveja niin kireälle, että ne taipuvat kaarelle.
 • Tarvittaessa irrota tai leikkaa uran syvennyspala.
 • Lukkoprofiileihin tulppaa ei tarvita.

6 Kiinnitä sivulista seinään ja niittaa teleskooppi sivulistaan 

 • Asenna sivulistat seiniin. Sivulistan oikea asemointi voidaan varmistaa helposti asettamalla se liukulasin pystyprofiilia vasten ja työntämällä liukulasiluukku seinään kiinni. Merkkaa sivulistansijainti ja kiinnitä sivulista.

 • Asettamalla teleskooppiprofiili lukkoprofiiliin ja sivulista teleskooppiin saadaan tarkasti asemoitua sivulistan ja teleskoopin sijainti seinärakenteessa. Älä säädä liukulasitusta liian tiukaksi leveyssuunnassa, vaan jätä liukulasiluukulle pieni elämisvara sivuttaissuunnassa.

7 Viimeistele asennus 

 • Kiinnitä kahva.
 • Kiinnitä PVC-tiivisteet laseihin, jos ne kuuluvat tilaukseen.
 • Viimeistele asennus tarkistamalla kiskojen suoruus. Varmista vielä lopuksi kiskojen ja lasiluukkujen limitys. 

Lukkan Tyyni-liukulasituksen asennusohje