Lukkan asennusohje

Lukkan liukulasit asennusohje

Tämä asennusohje on tarkoitettu Lukkan GL ja Termo liukulasien asentamista varten. Tuotteen painorasitus kohdistuu alemmalle liukukiskolle. Alustan on oltava tukeva, liikkumaton ja mahdollisimman suora. Liukukiskon ja kiinteän rakenteen väliin tulee jättää vähintään 2-3 mm:n rako lömpölaajenemisen vuoksi.

Erityisen korkeisiin, vaativiin olosuhteisiin tai poikkeaviin rakenteisiin tapahtuvissa asennuksissa on syytä kysyä ohjeita tuotteen valmistajalta.

 1. Ensiksi kiinnitetään alaliukuprofiili paikoilleen seuraavasti:
  - Porataan reijät kiinnityskohdista profiilin keskilinjalle n. 800 mm:n välein.
  - Profiilin vedenpoistoreijät tulee suunnata ulospäin.
  - Liukuprofiili kiinnitetään alustaan sopivilla ruuveilla tai ankkureilla alustaansa.
    Ennen lopullista kiristämistä on varmistettava, että profiili on vaakasuorassa.
    Tarvittaessa kiilauksessa käytetään muovi- tai metallikiiloja.
 2. Yläliukuprofiili kiinnitetään samalla tavoin kuin alaliukuprofiili. Asennuksessa tulee
  erityisesti huomioida, että molemmat liukuprofiilit ovat suorassa pystylinjassa toisiinsa
  nähden.
 3. Liukuprofiilien oikea mitoitus pystysuunnassa:
  - Luukun korkeuden on oltava 20 mm suurempi kuin liukuprofiilien valoaukko
  - Ensimmäinen luukku nostetaan paikoilleen (yleensä uloimmalle raiteelle).
     jolloin voidaan liikuttamalla sivusuunnassa tarkastaa, että luukku on n. 10 mm ylä-
     liukuprofiilin raiteen sisällä (minimi 8 mm)
  - Nostetaan loput luukut paikoilleen ja levitetään liukulasitus suljettuun asentoon.
  - Tarkastetaan että luukkujen pystylinjat ovat yhteneväiset toisiinsa nähden ja luukkujen tuulilukot kohtaavat.
 4. Sivuprofiilin (P5) asennus:
  - Sivuprofiilit toimitetaan asennettavan aukon korkeudesta 18 mm lyhyempänä. Joissakin
     kohteissa niitä saatetaan joutua lyhentämään tai koloamaan.
  - Asennuspaikka on helposti määriteltävissä tuomalla reunimmainen luukku sivuseinään
     kiinni. Sivuprofiilin kiinnitys tapahtuu kiinnitysalustaan sopivilla ruuveilla.
 5. Tarkastetaan että liukulasitus toimii moitteettomasti. Se tapahtuu liikuttelemalla luukkuja
  reunasta reunaan. Mahdolliset raot aukon reuna-alueilla voidaan täyttää olosuhteisiin ja kiinteisiin rakenteisiin sopivilla saumamassoilla tai listoilla.
 6. Vaativissa olosuhteissa, yli 2200 mm korkeissa lasituksissa, suosittelemme vaakajaon
  käyttöä. Kohteissa, joihin kohdistuu suuri tuulenpaine tai mahdollinen törmäyskuorma, on
  asennusta vahvistettava kiilaamalla yläkiskon ja kiinteiden rakenteiden väliin 6 mm korokepalat
  asennuksen yhteydessä. Lasitus on myös lukittava molemmista reunoista
  esim. vetonupein tai kiinteästi asennettavin lukoin.
 7. Ylä- ja alakiskojen kiinnitykseen tulee käyttää RST-ruuveja vähintään Ø 5 x 40 mm. Kiinnitysreikien
  tulee olla 2 mm suuremmat kuin kiinnitysruuvit. Tarvittavat asennustyökalut ovat
  porakone/väänin, vesivaaka, rautasaha ja annostelija saumasuaineille.

Lukkan liukulasit asennusohjeLukkan Aava ja GL-liukulasien kiskomallit ja mitat

Lukkan Aava ja GL-liukulasien 4-raiteinen yläkisko

Lukkan liukulasitus (Aava ja GL) on saatavilla kahdella yläkisko mallilla. Lukkanin terassilasituksen toisessa yläkiskossa (P1) on korkeus suunassa n.50 mm ns. "säätövara" mahdollisuus. Lukkan terassilasituksen yläkiskon "säätövaraan" voi mitoittaa 48x48 mm puun tai 50x50 pulverimaalatun alumiiniprofiilin jolloin terassilasituksen yläkiskon korkeutta on mahdollisuus säätää asennuksessa.Lukkan alakiskot on kallistettu ja vedenpoistorei'in

Terassilaseissa on kallistettu ja vedenpoistorei'in varusteltu alakisko varmistaa sen,
että lasia pitkin valuva sadevesi poistuu terassin ulkopuolelle.


Lukkan liukukisko mallit ja mitat 4-raiteinen, 3-raiteinen ja 1-raiteinen.