Lukkan Jokke parvekelasit asennusohje

Asennusohje Lukkan Jokke-Parvekelasitukselle

A. Yläprofiilin asennus

1. Käytä asianmukaisia kiinnikkeitä

a. Betonikiinnitys ruostumattomilla (RST) kiinnikkeillä, betoniruuvilla tai lyöntiankkurilla

b. Puukiinnitys puuruuvilla (halkaisija vähintään 8 mm / RST)


2. Kiinnitä yläprofiili kattoon tukevasti profiilin sisällä olevista rei'istä

3. Säädä profiili suoraan asennuskiiloilla vaaka- ja pystysuunnassa


B. Alaprofiilin asennus

1. Kiinnitä alaprofiili kaiteeseen samaan linjaan yläprofiilin kanssa, kulmilla tai latoilla tapauskohtaisesti

2. Tarkista alaprofiilin korkeus, mitta on yläprofiilin yläpinnasta alaprofiilin alapintaan (tilatun korkeuden saa

katsomalla lasin tarrasta lasin korkeuden ja lisäämällä siihen 125mm)

3. Älä kiinnitä alaprofiilia avaus päästä tässä vaiheessa, jotta sitä voidaan vielä nostaa


C. Lasien asennus

Asenna ensin kiinteä lasi (lasi, jossa on reunatiiviste eikä laakereita ylälistassa)

1. Aseta lasin ylä- ja alapyörät profiilien kolojen kohdalta profiilien sisään.

2. Siirrä lasi profiilien suuntaisesti pyörät edellä nostaen alaprofiilia siten, että lasi nousee mahdollisimman ylös.

Pidä lasi yläasennossa ja siirrä niin pitkälle kuin se kulkee. Laske alaprofiili ja lasi alas, lasin jäädessä paikalleen

voit avata sen.

3. Kiinnitä alaprofiili avauspäästä, lopullinen säätö ja kiinnitys tehdään myöhemmin.


D. Lasien säätö

1. Avaa ensimmäinen lasi.

2. Säädä muut lasit kohdalleen yläprofiilien kiinnitysruuveista, korkeutta muuttamalla ja asennuskiiloja käyttäen

siten, että lasien ylä- ja alalistat kohtaavat toisensa yhtä aikaa ja, että lasien välinen rako on tasainen.

3. Säädä ensimmäinen lasi, yläprofiilin kattokiinnitys ja ylä- ja alaprofiilin sivusäätöruuveja apuna käyttäen siten,

että lasilistat kohtaavat seuraavan lasin listat yhtä aikaa (korkeuden tulee olla sama).

4. Sulje lasit, tarkista reunatiivisteiden ulottuvuus ja säädä ensimmäistä lasia tarvittaessa.

5. Varmista ylä- ja alalukitus varustepussin 9,5mm pitkällä ruuvilla 38,5mm etäisyydelle tehdas asennetun

ruuvin keskiöstä . (alla kuva)

E. Varustelu

1. Asenna yläohjain (n:o 3) yläprofiilin sivuaukkoon. Yläohjain tulee muotoilla oikean tai vasemman kätiseksi

katkaisemalla kuvan mukaiset kiinnikkeet. Asennus tapahtuu varustepussin 9,5mm ja 22mm pitkillä ruuveilla

(alla kuva)

2. Asenna ylänarulukko (n:o 4) ensimmäisen lasin ylälasilistaan, varmista lukitus ja tuuletusasentojen toiminta.

3. Avaa ensimmäinen lasi vähintään 90 astetta, liuta seuraavat lasit yksi kerrallaan edellisen lasin pyöriä vasten.

Avaa ja asenna etuohjain (n:o 5B) ylälasilistaan niin, että avattaessa etuohjain kulkee n. 1 mm etäisyydellä

yläohjaimesta (n:o 3). Asennettuasi kaikkien lasien yläohjaimet jätä lasit auki ja siirry alaprofiiliin.

4. Laita toppari (n:o 22) alaprofiilin sivuaukosta sisään.

5. Asenna alakolonsuoja (n:o1) alaprofiilin sivuaukkoon.

6. Asenna alaohjain (n:o 5 B) alalasilistaan aukon kohdalle, sulje ja liuta lasi paikalleen. Tee seuraaville laseille

samoin.

7. Säädä alaprofiilin lopullinen korkeus mahdollisimman ylös, kuitenkin niin, että lasit liukuvat hyvin.

8. Lukitse toppari (n:o 22) lasin etuohjainta vasten ruuvilla alaprofiilin ulkopuolelta.

9. Sulje ensimmäinen lasi ja tarkista ylä- ja alalukon toimivuus.

10. Asenna yläprofiilin päihin muoviset peitepalat (n:o 11) ruuvilla.

11. Asenna alaprofiiliin alakiinnityskulmien peiteprofiili (yleensä 2-osainen) muovisia lukitusosia (n:o 15)

käyttäen.

12. Asenna saumakohtaan verhousprofiilin suoja (n:o 16).

13. Asenna alaprofiilien päihin muoviset peitepalat (n:o 10).

14. Tiivistä massalla muoviosan ja seinän väli, jotta tiivisteestä valuva vesi ohjautuu alaprofiilin kautta ulos.

15. Kiinnitä seinäremmi (n:o 7), jolla saat lukittua lasit nippuun seinää vasten.

Tarkista asennetun parvekelasituksen toiminta.